Služby firem

Povinnost kontroly komínů

VLOŽIL:
single-image

Pokud lidé mají komín, tak by si jednou za rok měli pozvat kominíka na pravidelnou kontrolu. Kominíci jsou zárukou bezpečí vašeho domu a navíc nosí štěstí.

V případě, že provozovatel (majitel) komína tzv. spalinové cesty usoudí, že kontrola kominíka je zbytečná a pravidelně jednou za rok ho nepozve, tak pokud se stane požár, musí si nést následky svého konání sám. Hrozí mu vysoká pokuta. V případě, že provozovatel dodržuje doporučení a jednou za rok nechá komín zkontrolovat, tak má 100% jistotu, že svým jednáním nezapříčiní otravu spalinami nebo požár.

Návštěva kominíka není drahá záležitost a stačí ji opravdu objednat jednou za rok. Tato služba se pohybuje zhruba v řádech stovek korun. Určitě je to levnější v porovnání s náklady, které byste museli zaplatit v případě nějaké nehody. Ceny kominických služeb jsou smluvní a kominíci si mohou účtovat příplatek například za obtížnější přístup ke komínu. Naopak pokud je více komínů, tak se cena může snížit. Jiné ceny jsou také na vesnicích a jiné ve městech. Kvalitní a profesionální služby nabízí firma Kominictví Šalounová s.r.o. Firma působí v Praze a nabízí kompletní servisní kominické služby, montáž kouřovodů, vložkování komínů aj.

Všichni, kdo vlastní spotřebič a je jedno na jaké palivo, tak musí být opatrní a musí dbát určitých zásad. Například u kamen na pevná paliva se usazují nánosy sazí, ale také uhlíku, který se nespálil, na vnitřních stěnách kamen.  Tyto nánosy jsou velmi hořlavé a při špatném zacházení může dojít ke komínovému požáru, kdy teplota v komíně stoupá dokonce až na 1000 stupňů. Při takovém  požáru snadno chytne strop nebo střecha domu. V případě, že u spotřebiče na pevné palivo špatně funguje spalinová cesta, tak se spaliny vracejí zpět do spotřebiče a je cítit zápach. V tomto případě uživatel ihned volá kominíka.

Větší problém je u spotřebičů na plyn tedy na zemní plyn. Zde není riziko požáru tak vysoké jako u spotřebičů na pevná paliva, ale je zde mnohem vyšší hrozba otravy plynem. Spaliny u spotřebičů na zemní plyn mají formu páry. Oxid uhelnatý, který zapříčiňuje otravu, je nedráždivý a bezbarvý plyn, který je bez zápachu.

Majitel spotřebiče, tak nemá možnost zjistit, že spaliny pronikají nazpátek do domu. Důležité je tedy, abychom nechávali spotřebiče pravidelně kontrolovat a snížili tak riziko otravy. Pokud je spalinová cesta funkční, tak správně odvádí spolehlivě spaliny mimo obydlí.

Mohlo by se Vám líbit